Stavební spoření

Výhody stavebního spoření 

 • Úspory klientů jsou ze zákona pojištěny  ( do 100.000 euro = cca 2,5mil. Kč)
 • Klient dostává státní podporu ve výši 10 % z ročního vkladu (max. 2 000 Kč ročně)
 • Zůstatek na účtu je stavební spořitelnou  úročen (1 - 1,5 % p.a.)
 • Celkový efektivní úrok dohromady se státní podporou 2-3%. p.a.
 • Možnost vzít si úvěr ze stavebního spoření s garantovanou úrokovou sazbou.
 • Velký úvěr bez zajištění nemovitostí (až 900tis.)  pro účely kdy nelze použit zástavní právo např. družstevní byt, věcné břemeno dožití, apod.
 • Stavební spořitelny nabízejí svým klientům různé slevy na nákup ( stavebního materiálu, kuchyní, koupelen, střešní krytiny)
 • Klienti mají možnost si dnes vyřídit  internetový náhled na pohyby na svém spoření.  

Nevýhody stavebního spoření 

 •  Po dobu 6 let nemožnost disponovat s vloženým kapitálem.
 • V případě  výběru do 6ti let bez doložení účelového použití  přichází klient  o státní podporu.
 • Nemožnost  částečného výběru, ani po skončení vázací doby.
 • Likvidita spoření od 17 dnů po 3 měsíce dle podmínek konkrétní stav. spořitelny.
 • Nutnost platit vstupní poplatek a poplatek za vedení účtu.
 • Poplatek za zrušení smlouvy do 6ti let, pokud není ve smluvních podmínkách  úleva.
 • Úroky z vkladů jsou jako u jiných účtů ze zákona zdaňovány 15%.

 Jaký budu mít užitek ze stavebního spoření?

 • Vytvořím si finanční rezervu na horší časy. (studia dětí, nemoc…)
 • Ochráním své peníze částečně před vlivem inflace.
 • Úrok ze stavebního spoření je vyšší než u termínovaných vkladů.
 • Vytvořím si fond na opravu a údržbu bytu nebo domu: nový kotel, boiler apod.
 • Když budu vyřizovat hypoteční úvěr tak nejlepší úrokovou sazbu dostanu když prokážu 20% vlastních zdrojů. Lze k tomu  využít  stavební spoření + úvěr.

Obr. Smlouvu o stavebním spoření má téměř každá domácnost. Obliba spoření je 56%.

1_jaky_produkt_pro_deti.png 

Kdo může získat státní podporu u st. spoření?

 • každý občan ČR,
 • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR    a přiděleno rodné číslo (až po vstupu ČR do EU tj. od 1.5.2004)

Věkový limit u stavebního spoření není.

Jaké úroky dostanu od stavební spořitelny?

Aktuálně stavební spořitelny úročí zůstatek vkladového účtu klienta okolo 1%. Některé st. spořitelny mají základní sazbu 0,5% a dalších 0,5% klientovi připíší za pravidelné spoření. (tzn. klient není pozadu v platbách. Lze předspořit)

Kolik peněz spořit ve stavebním  spoření?

Optimální je využívat v maximální míře státní podporu a vkládat 20.000Kč za rok. Víc uložených peněz než  140.000Kč  už snižuje výnosnost. (140tis. proto, že každá smlouva, byť trvá 6let zasáhne do 7kalendářních let.) Vklady nad tuto částku se dají investovat jinak a zúročit lepším procentem.  Spoření 500Kč měsíčně není moc výnosné. Klient vloží 6000Kč za rok tzn. dostane od státu 10 % tj. 600Kč a stavební spořitelny mu odečte poplatek za vedení účtu např. 360 Kč tak klientovi zůstane výnos jen 240Kč.  Z toho plyne: než dvě malé smlouvy na dvě děti tak raději jednu smlouvu na 1000Kč měsíčně a peníze jim potom rozdělit.    

Jak velkou podporu dostanu od státu?

2_tabulka_jaka_podpora_od_statu.png 

Jak je to s poplatky?

Za uzavření smlouvy se platí poplatek. U většiny spořitelen je ve výši 1 % z cílové částky – jak za uzavření smlouvy, tak i za vyřízení úvěru. Stavební spořitelny mívají akce pro děti, seniory atd. při kterých poplatek odpouštějí.

Poplatek za vedení účtu se pohybuje u stavebních spořitelen od 300Kč po 640Kč / rok. Účtuje se zpravidla už 1.1. v novém roce na celý rok i když smlouva klientovi skončí už 31.01.

 Kdy je dobré uzavřít stavební spoření?

Kdykoliv když vám to rozpočet dovolí. Smlouva musí trvat 6 kalendářních let.  Na konci roku můžete stihnout ještě státní podporu za starý rok a za 6 let a 2 měsíce můžete získat 8 státních podpor. (8x2000=16000Kč).

3_tabulka_trvani_stav_sporeni.png 

Kdy je dobré ukončit stavební spoření?

Ve stavebním spoření může klient pokračovat i po 6-tém roce a neustále čerpat státní podpory, ovšem stavební spořitelna mu pravděpodobně sníží úrok na 0,05 – 0,3%

Pokud dítěti naspoříte např. 60000 Kč je lepší mu naspořenou částku převést na nové spoření a získat max. státní podpory 3X2000Kč než pokračovat s úložkou 500Kč na staré spoření. 

Jakým způsobem je dobré platit?

Podle výstupů z kalkulátorů je měsíční placení asi o 1% výnosnější než platba jednorázová na počátku spoření.

4_tabulka_jednorazove_vs_mesicne.png

 Co patří do účelového použití úvěru?

Nově lze použít úvěr ze stavebního spoření i na věci jako sedací souprava, myčka, ale jen do 10 % z rozpočtu celkové modernizace. Podmínky se u stavebních spořitelen značně liší.

5_tabulka_seznam_ucelovosti.jpg

Jak je to s doložením účelových dokladů při úvěru?

Některým stavebním spořitelnám stačí doložit soupisku účelových dokladů. Originály dokladů klient uschovává doma a musí je předložit, pokud ho stavební spořitelna vyzve ke kontrole.

K účelovému doložení úvěru lze použít i staré účelové doklady účastníků nebo jejich nejbližší rodiny.

Jaká je délka vázací lhůty?

6let pro libovolné použití i státních dotací. Úvěr je vždycky účelový.

Dostanou se rodiče na naspořené prostředky svých dětí?

Ano, řízení u opatrovnického soudu bylo zrušeno 7.dubna 2016. Vyžaduje se jen tehdy, když jsou zákonní zástupci v kolizi nebo jeden ze zástupců je nezvěstný, alkoholik apod.   

Mohu mít více smluv o stavebním spoření?

Ano, i s nárokem na státní podporu ale Ministerstvo financí vám dá státní podporu podle splněného nároku od té nejstarší a v součtu jen 2000Kč za rok.

Kdy nejdřív si mohu od stavební spořitelny půjčit?

Kdykoliv. Čím budete mít víc naspořeno tím získáte výhodnější podmínky.

Kolik mi půjčí stavební spořitelna bez zajištění?

Podmínky a částky se u stavebních spořitelen liší, ale platí, že čím máte lepší historii tím více dostanete. Např. až 900tis. Kč 

Kolik máme stavebních spořitelen?

5:  ČMSS, MPSS, RSTS, SSČS, WSS

Jak se od sebe liší?

Úroky na vkladech, marketingovými akcemi, podmínkami pro poskytnutí úvěru, požadavky na bonitu při žádosti o úvěr, podmínkami k doložení účelových dokladů….

Co se stane když přespořím cílovou částku?

U smluv u kterých uplynulo 6let od jejich uzavření , dojde k zániku smlouvy z důvodu dosažení CČ.

U smluv do 6 let od jejich uzavření dojde:

 • Ze strany stavební spořitelny k technickému zvýšení CČ bez změny tarifu.

 Pokud dojde k přespoření CČ: úroky, státní podporou, prémii z DIMA  akcí.

 • K vrácení celých plateb.   Pokud cílovou částku přespoří vklady účastníka. 

Doporučení:

V naši praxi rozlišujeme dva typy klientů:

1. Klient, který má zájem v budoucnu o půjčku ( bude stavět, kupovat, opravovat, přistavovat, 20% k hypotečnímu úvěru) atd.

2. Klient, který chce jen  výhodně spořit

Každý z uvedených typů klienta má jiné požadavky a jiné preference. Zatímco prvnímu klientovi  vybírám spořitelnu, která v praxi poskytuje nejlepší, nejrychlejší a nejméně problémový přístup k úvěrům a má nejnižší sazby , druhého klienta zajímá  nejnižší vstupní poplatek a nejvyšší úročení vkladů. Proto vždy  provádím  důkladnou analýzu, abych zjistil, jaké má klient přání, a vybírám pro něj to nejlepší řešení. Cílovou částku volím tak, aby ji klient optimálně využil a neplatil z ní zbytečně velký poplatek.

Slovníček pojmů:

Co je to cílová částka?

Cílová částka stavebního spoření indikuje, jakou částku peněz chce klient naspořit, či jakou bude v budoucnu potřebovat pro účely úvěru. Cílová částka v sobě zahrnuje:

 • Částku naspořenou klientem
 • - Státní podporu + úroky z vkladů+ úroky ze státní podpory
 • - Možnost úvěru ze stavebního spoření

6_urokovy_bonus.jpg 

Co je to meziúvěr? (překlenovací úvěr)

O překlenovací úvěr žádá klient v případě, že prostředky potřebuje ale nesplňuje ještě předem dané podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření. Nevýhodou překlenovacího úvěru je fakt, že po jeho dobu klient platí úroky z celé poskytnuté jistiny. Na svůj vkladový účet musí klient dospořovat a pobírá tedy dál státní podpory a úroky. Dospořuje až do doby, než splní podmínky pro přidělení řádného úvěru (naspoří např. 35 % CČ + koeficient + 2roky spoření). V okamžiku získání nároku na řádný úvěr se překlenovací úvěr převádí na úvěr řádný.

7_meziuver.jpg

 

Historie stavebního spoření

Stavební spoření má mnohaletou historii zejména v Německu a Rakousku, avšak základní myšlenka stavebního spoření i jeho rámcová pravidla pocházejí z Anglie. Historicky první stavební spořitelna nesla název Building Society a byla založena v Birminghamu už roku 1775. Členové tohoto spolku poskytovali vklady do fondu. Z něj byly následně financovány úvěry na jejich bytové účely.

V Německu založil první stavební spořitelnu pastor von Bondeschwingh roku 1885 v Bielefeldu. Ta byla známá jako Stavební spořitelna pro každého. Opravdový rozkvět však stavební spoření v Německu zažilo až během poválečné rekonstrukce, v letech 1924 až 1929. O rozvoj tohoto produktu se tehdy zasadil především Georg Kropp, zakladatel tzv. Společenství přátel. Již tři roky po jeho založení z něj byly přiděleny první peníze na bytovou výstavbu.

Koncem třicátých let došlo v systému k první zásadní změně. Bylo zavedeno kritérium pro získání úvěru, tzv. hodnotící číslo. Do té doby byl systém založen na losování.

Měnová reforma z roku 1948 odstartovala období „hospodářského zázraku“, které mělo významný vliv na další intenzivní rozvoj stavebního spoření. V té době Německu chybělo asi 5–6 milionů bytů, a tak byla po stavebním spoření obrovská poptávka. Mezi lety 1948 a 1971 došlo k enormnímu nárůstu počtu uzavřených smluv. Zatímco na počátku zmíněného období jich bylo jen lehce přes 300 tisíc, o 23 let později jejich počet převyšoval12 milionů.
Přijetím zákona o stavebním spoření, který vstoupil v platnost v roce 1973, byl vytvořen jednotný rámec pro podnikání v této oblasti.

Začátek osmdesátých let tak byl pro stavební spoření slabým obdobím. Díky všeobecně dobré hospodářské situaci a růstu příjmů obyvatelstva se totiž uklidnila také situace na trhu s byty. S velkými změnami na přelomu devadesátých let se však situace výrazně zlepšila.

Novodobá historie

V první polovině devadesátých let se stavební spoření začalo rozvíjet i ve Východní Evropě, zejména v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Pozitivní zkušenosti s fungováním systému v těchto zemích vedly k zájmu dalších států o jeho zavedení.

Na český trh bylo stavební spoření zavedeno schválením Zákona číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Ačkoli je stavební spoření v České republice jedním z nejmladších bankovních produktů, vydobylo si na trhu finančních instrumentů již od počátku své existence nezastupitelné mís­to.

Dnes má stavební spoření pevnou pozici už i v Chorvatsku a Rumunsku a pomalu začíná získávat na oblibě i v Číně.