III. pilíř = doplňkové penzijní spoření (DPS)

Proč spořit na penzi? 

Mnoho lidí stále bláhově věří tomu, že se o ně v důchodu stát postará. Státní důchod bude v době našeho odchodu do důchodu asi  fungovat ale už teď je zřejmé, že   jeho výše nebude dostatečná pro udržení kvalitního života řady z nás na který jsme nyní zvyklí. Živnostníci pracující na IČ dostanou při minimální platbě sociálního zabezpečení důchod jen 5.768Kč měsíčně !!!. Pokud si OSVČ plátí měsíčně na sociálních odvodech 4x více než je minimum dostane důchod 11.751Kč měsíčně. Malý důchod budou mít např. číšníci, servírky a všichni, kteří dostávají peníze   tzv. „bokem“. Hlavně ti by si měli spořit na důstojný život v penzi.

Doplňkové penzijní spoření nám může výrazně pomoci finančně zabezpečit poslední čtvrtinu našeho života.

 

OBR výše. (zdroj ČSOB)

Je důležité mít rezervu pro hezký život v důchodu ať už pro život aktivní (cestování, koníčky …) nebo pro případnou zdravotní péči (léky, rehabilitace…). 

Průměrná délka pobírání důchodů v ČR je 24 let. U žen 27let a u můžu 19let. V důchodovém věku tedy strávíme mnoho let taky proto, že délka našeho života se prodlužuje. Což je samozřejmě dobře, hlavně když to bude ve zdraví a s důstojným příjmem.


OBR: průměrná délka pobírání důchodu u žen v ČR.

 

 

Proč nespoléhat pouze na státní důchod?

1. Pro nepříznivý demografický vývoj:

 • Rok 2000: 1 důchodce= 5 pracujících
 •     Rok 2030: 1 důchodce = 2,5 pracujících

2. Propadne se nám  příjem :

 • Při odchodu do starobního důchodu se nám výrazně propadnou příjmy.
 • Čím vyděláváme víc, tím bude propad větší. Viz tabulka níže.

 OBR.: Tabulka propadu příjmů-zaměstnanců

 Propadu příjmů při odchodu do důchodu se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné. (živnostníci a podnikatelé)

Důchodový systém v ČR

Důchodový systém je nyní postaven na dvou pilířích. Účast v prvním pilíři je povinná. Prostředky, které do tohoto státního systému pojištěnci odvádějí se nespoří ale rovnou se vyplácejí současným důchodcům ve formě různých druhů důchodů: (starobní, invalidní, vdovský, sirotčí.) Druhý pilíř byl  zrušen k 1.1.2016 pro malý počet účastníku. Jen 80000 lidí. Třetí pilíř představuje dobrovolné spoření s podporou státu. Nyní si v něm spoří asi 4,5 mil. účastníků. Průměrná výše spořicího vkladu je jen 645Kč měsíčně. Účastníci si  už v III. pilíři naspořili 413mld.Kč.

 

 Výhody penzijního spoření (3.pilíř):

 • Státní příspěvek až 2.760 Kč za rok pokud si naspoříte 12000Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24.000Kč za rok. (tzn. úspora 3.600Kč za rok)
 • Výnosy nad úrovní inflace podle zvolené investiční strategie
 • Možnost volby investiční strategie (konzervativní/ vyvážená/dynamická)
 • Regulované poplatky.
 • Neplatí se za uzavření smlouvy, vedení účtu ani posílání výpisů.
 • Elektronický náhled na stav účtu a provedené platby.
 • Výši příspěvku můžeme kdykoliv změnit. Snižovat, zvyšovat i pozastavit.
 • Na penzi nebo na studia (s výběrem v 18-ti)  můžeme spořit i svým dětem už od narození
 • Své peníze můžeme vybrat i předčasně, už po 2letech včetně výnosů ale bez státních podpor
 • Chytrá služba daňové optimalizace vás upozorní, kolik si máte v prosinci doložit pro maximální daňový odpočet
 • Možnost předdůchodů v nových fondu uzavřených od 1.1.2013
 • Možnost volby určené osoby pro případ úmrtí
 • Peníze můžeme v 60ti letech vybrat najednou nebo v měsíční rentě
 • Chytrá změna alokačního poměru mezi  akciemi a dluhopisy 10let před výběrem

Kdo může být účastníkem doplňkového penzijního spoření ( DPS )?

DPS už dnes mohou rodiče uzavřít i svým dětem. Pokud to stihnou do 8 let věku dítěte mohou ve věku 18ti let dítěte a po 10letech spoření vybrat 1/3 naspořených prostředku na studia. 

Kolik spořit?

Kolik chceme mít měsíčně na přilepšení k státnímu důchodu 2000Kč, 3000Kč ?  Víme jaký budeme mít státní důchod?  Existují pro výpočet státního důchodu na internetu kalkulátory nebo moje orientační tabulka výše.
Když budeme žit v důchodu 20let tj. 240měsíců a měsíčně budete chtít na přilepšenou k důchodu 3000Kč budete potřebovat 720.000Kč
Spořit na penzi máme min. 5 -10% své mzdy. Spořme kolik nám dovolí rodinný rozpočet, nejlépe 3000Kč měsíčně. 
Budeme-li chtít odejít dřív do důchodu na tzv.  předdůchod? = budeme muset mít naspořeno 200-500tis.Kč  Viz níže předdůchod.
 

Jaké státní příspěvky a daňové úlevy získáme v III. pilíři ?

 

 Co je TF?  ( transformovaný fond )

Je to původní penzijní  fond, do kterého byla 1. ledna 2013 převedena všechna dříve uzavřená penzijní připojištění. Transformovaný fond zachovává veškeré nároky účastníků. Platí původní podmínky spoření a nově byly naspořené prostředky odděleny od majetku penzijní společnosti, která transformovaný fond spravuje.
 
Pozn.: Klienti, kteří si sjednali penzijní spoření do roku 2000  mohou mít  tzv. staré penzijní plány. Tyto penzijní plány jsou výhodnější, neboť nárok na starobní penzi vzniká již v 50 letech věku a rovněž umožňují takzvanou dočasnou penzi s vysokými garantovanými úroky. I u těchto plánů došlo od 1. 1. 2013 k navýšení státního příspěvku. Vzhledem k uvedenému nedoporučujeme klientům tyto původní penzijní plány měnit a přecházet k jinému fondu či přistupovat na nové penzijní plány.
Do čeho investují penzijní společnosti prostředky klientů ve starých TF?
Ačkoliv transformovaný fond není pojištěn jako vklady v bankách, jde o bezpečnou formu spoření. Veškeré hospodaření a investice fondů podléhají dozoru České národní banky. Penzijní společnosti mají ze zákona přísné informační povinnosti a peníze Fondy investují hlavně do státních dluhopisů. Jedná se o velmi konzervativní investiční strategii.

 Jaké výnosy mohu očekávat od starých TF?

Jsou dané výnosem státních dluhopisů. Tyto výnosy se pohybují a budou pohybovat okolo 1%. Jejich výnosy jsou evidentně pod úrovní inflace!!! Výsledky hospodaření a výnosy  staré transformované fondy zveřejňují svým klientům  v květnu.

Co je nový ÚF? ( Účastnický fond )

Účastnické fondy mají počátek od 1. ledna 2013. Penzijní společnosti mohou nově prostředky účastníku investovat  do akciových podílových fondů. Klienti si sami mohou zvolit investiční strategii podle toho, jak vnímají výkyvy na finančních trzích.  ÚF nabízejí klientů i tzv. předdůchod.  Rozdíly od mezi TF a ÚF  jsou popsány níže. 
Do čeho investují penzijní společnosti prostředky klientů v nových ÚF?

Nové ÚF nabízejí klientům možnost volby investiční strategie. Konzervativní, vyvážené a dynamické. Strategie se od sebe liší podle poměru akciových podílových fondů a dluhopisů.  Některé nové ÚF se zavazují ke garanci kladného zhodnocení u spoření alespoň na 10let.
 

 Jaké výnosy mohu očekávat od nových ÚF? 

V nových fondech záleží na zvolené strategii. Na obrázku výše jsou uvedené i očekávané hodnoty podle historických výsledků.

Konkrétní výsledky jednotlivých 8-mi penzijních společností  najdeme na stránkách asociace penzijních společností:  http://www.apfcr.cz/zhodnoceni-prostredku-ucastniku/

Dosud vykazuje nejlepší výsledky ve zhodnocení klientských vkladů penzijní  společnost Conseq se svým Globálním akciovým fondem.  Za prvních 5 let fungování zhodnotila vklady klientů o 64% !!! což je jednoznačně nejvíc ze všech penzijních společností.

 

Jak se od sebe liší transformované fondy TF a účastnické fondy ÚF ?  

TF jsou fondy uzavřené do 30.11.2012 s posledním možným počátkem od 1.12.2012  Staré fondy (TF) mají v sobě  výsluhovou penzi a garanci kladné nuly.  Těmito parametry disponují pouze staré TF.   Nové (ÚF) s počátkem od 1.1.2013 nabízejí klientům předdůchod a volbu investiční strategie. Naopak se u obou typů fondu neliší třeba výše státního příspěvku ani možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz. I v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let).

vlastnosti_TF_UF.png

 Obr. níže: Vývoj počtu účastníků ve starých a nových fondech. 

Proč klienti setrvávají v starých TF?

Češi jsou velmi konzervativní investoři a raději mají mizerný úrok na spořicím účtu v bance, než by podstoupili riziko přechodného poklesu investice. Vyšší výnos  je odměna za  podstoupené riziko.  Setrváním ve starých fondech  podceňují tito klienti vliv inflace a pokles kupní síly svých naspořených prostředků v budoucnu.

 
Proč si mají mladí lidé  přestoupit ze starých TF do nových  ÚF? 

Staré transformované fondy (TF) mají povinnost  investovat do velmi konzervativních investičních nástrojů (státních dluhopisů) aby garantovaly klientům tzv. kladnou nulu. Jejich zhodnocení se bude v budoucnu  pohybovat  okolo 0,5 -1% a bude evidentně pod hranici inflace a kupní síla těchto vkladů bude klientům klesat.  Málo kdo si spočítá, že státní podpora bude mít v delším časovém horizontu jen minoritní vliv na zhodnocení vkladů klienta. Na horizontu delším než 15let je mnohem důležitější výnos z dynamické  investiční strategie.  

kolik_chci_mit_v_penzi.png 

Obr výše: mladý muž 40let převede svoje penzijní spoření do nových účastnických fondů. Má již naspořeno 100tis. a pokračuje s úložkou 1000Kč měsíčně. Při průměrném výnosu  5% bude mít v 65letech  na výnosech 566tis. a na státní podpoře jen 66tis. !!!  U mladších ročníku je výnos mnohem důležitější než státní podpora.

opatrny_premyslivy.png

 Další příklad: (Obr. výše): 40-ceti letý klient který setrvá ve starých fondech a bude mít úrok 1% se ochudí ve srovnání se srovnatelným klientem který přestoupil a zhodnocoval výnosem: 4,6% o 441000Kč!!! na investičním období 25let.

Dynamické investiční strategie pochopitelně nevydělávají stále. Mají své výkyvy a může se stát, že hodnota investice meziročně poklesne, někdy i o desítky procent. V dobách růstu ale vydělávají mnohonásobně více než konzervativní. Podle historických zkušeností a údajů v delším horizontu dynamické investice bodují na celé čáře.

Zejména mladým klientům doporučuji přestoupit z TF do ÚF a vybírám jim takovou penzijní společnost která umí ke konci penzijního spoření měnit alokační poměr mezi akciemi a dluhopisy tzn: 10 let před koncem se akcie začínají převádět do dluhopisů a zamezuje se případným výkyvům hodnoty na finančních trzích. Sedm let před plánovaným výběrem už je poměr dluhopisy: akcie = 50:50. Při výběru už je 100% v dluhopisech.  Táto strategie je označovaná jako strategie životního cyklu.  

Viz. OBR níže.

Chcete přestat pracovat o 5let dříve než je státní důchod?

Předdůchod nám to umožní. Jedná se o čerpání pravidelných dávek z vlastních naspořených prostředků v účastnických fondech u penzijní společnosti. Vhodné je to zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů již v době před nárokem na starobní důchod.  Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu.

Hlavní výhody předdůchodu

 • výhodnější než předčasný státní důchod – doba pobírání předdůchodu je z hlediska důchodového pojištění vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu;
 • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát - pojistné na zdravotní pojištění hradí za účastníka v průběhu pobírání předdůchodu stát;
 • v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti či nemocenské dávky - před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmu z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu, nebo bez jejich započtení, následně se rozhodne pro výhodnější variantu;
 • před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad - pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše, je možné před žádostí o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu;
 • v případě přiznání předdůchodu penzijní společnost informuje VZP a ČSSZ o vzniku a následném zániku předdůchodu.

 /images/Standa/penzijni

Získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve!

Začněte si spořit včas!!!  Musíte mít naspořeno dle tabulky výše.

Jaké jsou poplatky u nových Účastnických fondů?

Klienti neplatí za uzavření smlouvy ani za výpisy. V nových ÚF si klient volí investiční strategii kterou může jednou ročně změnit zdarma. Ostatní poplatky si fondy berou za obhospodařování podílových fondů dle typu strategie.   Klientovi vyhlášený výnos už je zohledňuje.   Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů za správu a 15 procent ze zisku (10 procent u povinného konzervativního).

Jak rychle se dostaneme ke svým penězům?  

Po 24 zaplacených vkladech je penzijní spoření možné ukončit. Lze ho tedy vypovědět přes tzv. odbytné.  Bohužel vrátíme všechny státní příspěvky, ale zůstanou nám všechny naše vklady a  výnosy. Výnosy nám zdaní 15%ty.   Měli bychom penzijní spoření jako takovou vkladní knížku.   

Jaké jsou způsoby výplaty u nových ÚF?  

Účastníci, kteří si zvolí jednorázové vyrovnání budou odvádět daň z výnosu 15 %. Ti, kteří si naspořené peníze nechají vyplácet po dobu alespoň 10let budou od této daně osvobozeni. Účastníkům, kterým přispíval zaměstnavatel zdaní tyto příspěvky stát -15 %.

Pokud dítěti nestihnete uzavřít do jeho 8let dostane se na své peníze až v 60-ti letech.

prehled_davek_z_dps.png

Jaké daňové úlevy mohu využít?

Od roku 2017 narostl daňový odpočet na 24.000Kč.  U zaměstnavatelského příspěvku na 50.000Kč. Klient, který si spořil 3000Kč měsíčně získá od státu 2760Kč na dotacích, a navíc si poníží daňový základ o 24.000Kč čímž na daních uspoří 3600Kč.  Celkem tedy klient získal 6360Kč.

Moje doporučení:

Zajímejme se o to, jaký budeme mít státní důchod. Jsou na to kalkulátory nebo moje orientační tabulka v úvodu.  Pokud jste OSVČ s minimálními odvody, spořte si na penzi hodně, protože státní důchod budete mít velmi malý.  Pokud jste zaměstnanec neměli byste zaměstnavateli dovolit aby vás platil bokem, jinak i vy budete mít důchod minimální.

tip.png

 

 

Tip: pro mladé (do 50ti let): máte uzavřený starý transformovaný fond do 30.11.2012 přestupte do účastnického fondu a zvolte si dynamickou strategii spoření. V 65ti letech budete mít naspořeno mnohem více než ve starých fondech.

Tip pro 55leté: klienti ve věku 55let mohou po 5let (60vkladech) spoření vybírat. Vloží 60.000Kč (5x12000Kč) a o státu dostanou 13800Kč (5x2760Kč).  Lepší a bezpečnější spoření pro tuto věkovou kategorii snad ani není.

Tip: kolik bude renta z 1,0mil.: Pokud si naspoříme 1,0 mil. korun pro naší poslední čtvrtinu života a nadále ho budeme ještě zhodnocovat určitým procentem, tabulka níže nám ukáže, jak dlouho můžeme čerpat různou výšku měsíční penze. Průměrná délka pobírání důchodu je 24let. Pokud budeme naspořené peníze ještě úročit 1% tak pro tuto dobu 24let  vychází naše penze 4000Kč měsíčně než je celé spotřebujeme.

OBR. Jak dlouho nám vydrží milion korun.

 jak_dlouho_vydrzi_milion.png

Související články:

https://www.mesec.cz/clanky/kolik-loni-vydelal-vas-penzijni-fond-vetsina-nestacila-ani-na-inflaci/

vynos_PS_2017.png

kumulovany_vynos_2017.jpg

kumulovany_vynos_2017_2.png

Převod a přestup

Klienti, kteří mají zájem dozvědět se o této problematice více, jsem připraven pomoci. Pokud si budete chtít převést své penzijní spoření do nových účastnických fondů veškerý servis ohledně tohoto převodu Vám mohu zajistit. Když budete chtít přestoupit k jiné penzijní společnosti i to Vám mohu zprostředkovat a to  pro všechny penzijní společnosti.  Na požádání emaile vám mohu zaslat kalkulačku, která vám spočítá rozdíl mezi naspořenou částkou ve starých a nových fondech. Nebudete se stačit divit.

seznam_instituci.png

Jaká je realita v ČR v roce 2017?

Podle listopadových dat z průzkumu ČSOB Penzijní společnosti si však čeští muži sjednávají „penzijko“ průměrně ve 40 letech (průměrně spoří 648 Kč měsíčně), ženy až ve 42 letech (průměrně spoření 615 Kč měsíčně), přičemž nejčastěji bylo klientům u nově uzavřených smluv za rok 2017 mezi 60–70 lety. Tam už bohužel není velký prostor pro dynamické strategie a práci složeného úročení, které se nejvíce projeví při dlouhodobém spoření. Ze zajímavých čísel z průzkumu ještě doplňme, že v roce 2016 byl průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele u mužů 780 Kč a u žen 595 Kč.

Slovníček základních pojmů

Depozitář - banka, jež vede příslušnému penzijnímu fondu účty, na které zasílají účastníci a stát peněžní prostředky do transformovaného fondu. Depozitář má rovněž úlohu dozoru nad hospodařením této penzijní společnosti (dříve penzijního fondu).

Oprávněná osoba - jakákoliv žijící fyzická osoba, kterou účastník určí ve smlouvě jako příjemce dávek z transformovaného fondu v případě jeho úmrtí.

Penzijní plán - základní dokument, který stanovuje druhy penzí a ostatních dávek transformovaného fondu, podmínky nároku na dávky a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek poskytovaných z transformovaného fondu a důvody vypovězení této smlouvy. Dále jsou zde definovány podmínky placení příspěvků, podmínky převzetí peněžních prostředků z transformovaného fondu u jiné penzijní společnosti (dříve penzijního fondu) a úprava nároků na základě tohoto převzetí i zásady, podle kterých se účastníci podílejí na výnosech hospodaření penzijní společnosti. Penzijní plán dále upravuje podmínku nároku účastníků na starobní penzi a jednorázové vyrovnání a bývá přikládán ke smlouvě o transformovaném fondu.

Pojištěná doba - počet kalendářních měsíců, na které účastník včas zaplatil měsíční příspěvek, resp. měsíční příspěvky byly uhrazeny z přeplatku na jeho účtu. Do pojištěné doby se započítává období odkladu placení příspěvků, pokud byly příspěvky za období odkladu placení příspěvků doplaceny, a pojištěná doba v předchozím transformovaném fondu, ze kterého byly převedeny prostředky při přestupu z jiné penzijní společnosti.

Statut penzijní společnosti - základní dokument, který obsahuje rozsah činnosti penzijní společnosti, tj. zásady hospodaření, způsob použití zisku, investiční záměry a cíle, druhy majetkových hodnot, které budou pořizovány z peněžních prostředků apod. Statut určuje obchodní jméno a sídlo depozitáře, způsob zveřejňování zpráv o hospodaření společnosti s majetkem, místo sdělování zásadních změn. Statut je veřejně přístupný a bývá přikládán ke smlouvě o transformovaném fondu.

Pozn, Slovníček základních pojmů: vznikl s použitím podkladů společnosti Partners

Pozn.: Další informace hledejte na http://www.apfcr.cz/ (Asociace penzijních fondů v ČR)