Spoření a investování

Moto mých webových stránek Rezerva je základ se promítá i do investování. Moje úvahy, zásady a doporučení vychází z řešení různých životních situací a ze zajištění finanční budoucnosti. Domnívám se, že přáním mnohých z nás je odejít na rentu a přestat pracovat. Svůj finanční osud máme ve vlastních rukou. Pamatujme na slogan: Jeden život, jedna šance. Náš život je zpravidla nepřetržité chození do práce a nekonečné placení složenek ( myšleno životních nákladů). OBR níže: Křečkův složenkový koloběh.

 

kreckuv_zavod.pngVystoupit z tohoto kruhu a odejít na rentu je pro většinu z nás obtížné, nikoliv nereálné. Jedná se jen a jen o přeměnu našich příjmů z aktivních na pasívní. Aktivní příjem je takový, který si vyžaduje naší fyzickou i duševní přítomnost např. v zaměstnání, podnikání. Pasívní příjem naší přítomnost nevyžaduje. Jedná se o příjem např. z pronájmu bytu, renta z penzijního spoření, životní pojistky, podílových fondů atd. Čím jsme mladší, uvědomělejší a příjmově na výši, tím máme vyšší šanci odejít na rentu ještě před starobním důchodem. Říkám tomu: Skok do finančního bazénu. Viz OBR níže. Je potřeba začít napouštět vodu co nejdřív abychom si nenatloukli nos. Vodní vrstvy představují pasivní příjem z různých finančních produktů nebo pronájmu. Nutno dodat, že ani spoření se nesmí přehánět. Když si za mlada nezajedu zalyžovat do Alp, tak v šedesáti už mě mohou budou bolet kolena nebo záda a připravím se o zážitky. Najít míru rovnováhy mezi: být v práci a mít život je taky důležité, hlavně když máte doma malé děti. Radostné okamžiky strávené s malými dětmi jsou k nezaplacení a nedají se vrátit.

  

  pasivni_aktivni_prijem.png

PŘÍKLAD:

Mladý muž 35let chce na rentu v 55 letech (o 10 let dřív než je starobní důchod) Vezme si hypotéku (za 2,49%p.a.) na 20let na byt v hodnotě 1,0 mil Kč se splátkou 5300Kč měsíčně. Byt mu na pronájmu vydělává 5% tj. 4166 Kč měsíčně. Od splátky hypotéky 5300Kč odečte tento výnos z pronájmu 4166Kč a dostane doplatek HU z vlastní kapsy tj. 1134 Kč měsíčně. V jeho 55 letech je HU doplacen a do jeho příjmů přibyla renta 4166Kč měsíčně. Celkem klient zaplatil vlastními prostředky jen 240měs. x 1134Kč celkem 272.160Kč !!! a vlastní byt min. za 1,0mil. Kč a rentu 4166Kč měsíčně. OBR Skok do finančního bazénu. Odchod do důchodu nemusí být v 65 letech!!!

akumulace_renta.jpg

 

OBR níže: tabulka finančních produktů:   Každý z finančních produktů má své plusy i mínusy. Liší se od sebe úrokem, rizikem, dostupností, daňovými odpočty atd.  O spoření hovoříme tehdy, když je dopředu daný úrok např. u stavebního  spoření a u termínovaných  vkladů.  U investováni hovoříme o výnosu tzn. o rozdílu mezi nákupem a prodejem. Patří tam podílové fondy a nové penzijní spoření.  

Máte-li dojem, že na spoření vám nezbývá mnoho peněz, zkuste si zpracovat podrobný rodinný rozpočet. Dostaňte svoje výdeje pod kontrolu. Pracujte na sobě a vydělávejte více.  Viz kapitola RODINNÝ ROZPOČET.

vyuziti_fin_produktu.jpg

Upozorňuji, že uvedené zhodnocení je orientační dle historie ale, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Doporučuji následující  pořadí  produktů :

Důležitým porovnávacím kritériem u finančních  produkty je jejich rizikovost. Tzn. návratnost naší investice. OBR. níže: zobrazuje pyramidu vystavenou od spodu z nejméně rizikových produktů. Naše doporučení zní:

 paramida_produktu.png

 

Upozorňuji, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby.

1. Začněte spořit ihned a od nejbezpečnějších produktů:

Nejprve si vytvořte pohotovostní  finanční rezervu na běžném účtu  v  bance. V dnešní době je úrok na běžném účtu  téměř nulový, respektive inflace znehodnocuje vaše peníze. Nedržte na běžném účtu zbytečně moc peněz. Postačí 1 až 3 měsíční výdaje domácnosti.   

 2. Produkty se státní podporou: stavební a penzijní spoření  jsou základem portfolia:

Pojištěný vklad ve stavebním spoření  je jistota a výnos okolo 2-3 % není v dnešní době taky k zahození. Spořte i  do druhého  produktů se státní podporou do penzijního spoření. Bližší informace viz kapitola Stavební spoření a  Penzijní spoření.

 mind_mapa_sporeni_investovani.png

 Tuhle mapku si ještě zvětšete - prostě na ni klikněte.

 

3. Další prostředky investujte do podílových fondů:

Jedná se o tzv. kolektivní investování. Velký počet malých investorů vloží své volné finanční prostředky do určitého podílového fondu a profesionální správce za ně nakoupí např. akcie, dluhopisy, nemovitosti a další. Vše podle předem stanovené investiční strategie daného fondu.  Cílem správce je  co nejvyšší výnos při minimalizaci rizik a nákladů. Díky spojení malých investorů  má správce fondu možnost nakupovat různé investiční nástroje ve větších objemech, než by tak mohli učinit sami jednotliví investoři. Malý investor  následně obdrží počet podílových listů, odpovídající velikosti jeho investované částky. Statistiky ukazují, že portfolio akcií vykazuje nižší kolísavost než jednotlivé akcie, ze kterých je portfolio složeno. Podílový fond nakoupí akcie běžně až 50 akciových společností a je velmi nepravděpodobné, že všech 50 společností bude vykazovat pokles.   Existují  fondy  a akciové společnosti, které vznikly dávno před tím, než se mnozí z nás narodili. Mají velmi úspěšnou historii, spravují je největší správci fondů na světě a je poměrně velká pravděpodobnost, že budou úspěšně fungovat i příštích 30 let. Na celém světě existuje okolo 111000 podílových fondů. (akciové, dluhopisové, smíšené, komoditní, nemovitostní, peněžní, fondy fondů) V ČR se nabízí asi 1200 podílových fondů různých druhů a od různých správců. Orientovat se v nich není jednoduché. U podílových fondů si všímejte několika ukazatelů než do nich zainvestujete: P/E, TER, P/B a hlavně se držte investičních zásad popsaných níže. S tím vším vám umíme poradit. Obraťte se na nás. Naší přidanou hodnotou je to, že umíme optimalizovat riziko: umíme klientovi nakoupit různé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti) Dále diverzifikujeme sektorově (výroba, služby, bankovnictví), teritoriálně (rozvinuté x rozvíjející se trhy),  dle tržní kapitalizace (velké , střední, malé společnosti) a další. 

grafy_portfolia.png

loga_firem.jpgOBR výše: Použili jste dnes výrobek alespoň od jedné  z výše uvedených  značek? = Tak nemusíte mít obavu, že akciové fondy zaniknou.

4. Investiční nemovitost:

Nedílnou součástí efektivního investičního portfolia jsou nemovitosti, ať již pro pozdější prodej a realizaci zisku z  nárůstu ceny, či k pronájmu a zajištění trvalého příjmu. Nemovitosti vyvažují nestálost výnosů z kapitálového majetku, který je dán kolísáním kapitálových trhů. Nemovitosti jsou  hmatatelnou hodnotou a nelze jich více vytisknout.  Investiční nemovitost vám má vydělávat 5% a více. Vždy to má být nad úrovní inflace a podle tržní hodnoty nemovitosti. Vypočtete to snadno: roční čistý zisk z nemovitosti podělíte její současnou tržní hodnotou.  Např. Koupili jste byt za 960 tis. vyděláváte na pronájmu 4 000 Kč měsíčně. tj. 48 000 Kč za rok. Podělíte 48 000 cenou bytu 96 0000 a dostanete 0,05 tj. 5%. Investice vám vydělává 5% vše je v pořádku.

 vzorec_vynos_nemovitost.png

Vzoreček je možné i převrátit: Když víte, že čistý měsíční nájem bude jen 3000Kč  tj.  za rok 36000Kč vynásobte to 20-ti a dostanete nejvyšší možnou cenu bytu tj. 720.000Kč. Když koupíte byt dráž a budete inkasovat jen 36000Kč za rok, tak se dostáváte s výnosem pod 5 % a naopak když koupíte byt levněji bude vám investice vydělávat nad 5%.     

Nemovitost sebou nese starost s obsazeností. Když budete mít stálého a pravidelně platícího nájemníka jako byste chytili jackpot ve sportce. Když cena nemovitosti vzroste, zvyšte nájem, protože v ní máte uloženo víc peněz a ty rovněž chcete zhodnocovat.

graf_vyoj_cen_nemovitosti.png  rust_cen_bytu_v_praze.png

 5. Dluhopisy:

Existují dva základní typy dluhopisů: státní a podnikové. České státní dluhopisy nabízejí nízký výnos a nízké riziko. Podnikové dluhopisy jsou vydávány podniky a nesou vyšší stupeň rizika a vyšší zisk. U investice do dluhopisů dobře vybírejte emitenta, protože budete mít roli věřitele. (v případě bankrotu podniku nebo státu = nesete tzv. kreditní riziko a můžete přijít o část nebo celou investici). Na trhu je nyní velká nabídka podnikových dluhopisů. Je potřeba vyhodnocovat všechny parametry emise a emitenta aby nedošlo k chybnému investičnímu rozhodnutí. Můžeme vám pomoci v orientaci ve spletité nabídce dluhopisů. Náš smluvní partner společnost Broker Trust u emitenta hodnotí hlavně zda mu byl udělen prospekt ČNB pro danou emisi dluhopisů a jeho účetní výsledky, které by vykazovaly nestabilitu ( ROA, ROE, úvěrové krytí, míru zadluženosti) Poškození klienta minimalizujeme všemi dostupnými prostředky. Ctíme pravidlo Warrena Buffetta: Klient o své peníze nesmí nikdy přijít.

dluhopis_specimen.png 

6. Investovat můžete i alternativně:

Nemusíte se omezovat jen finančním trhem. Pokud se orientujete např. ve starých autech , umění, v mincích, starožitnostech využijte toho. Máte-li přehled o cenách a jejich vývoji můžete své znalosti a zkušenosti zúročit. Koupit obraz neznámého malíře za pár korun a po deseti letech ho prodat za pár set tisíc, je sen každého investora do umění. Jenže k tomu potřebuje notnou dávku štěstí a především znalostí. Investice do umění může být zajímavým zpestřením investičního portfolia. Při nákupu uměleckých předmětů je nutné být velmi obezřetný a je potřeba věnovat pozornost pravosti díla. V této oblasti není výjimkou ani podvodné jednání prodávajících.

 investicni_prilezitosti.jpg

7. Investice do  drahých kovů:

Mezi drahé kovy se obvykle počítá zlato, stříbro a v menší míře platina. Zlato a stříbro můžeme rozhodně označit za pravé peníze, neboť jsou podloženy reálnou hodnotou kovu. 

ZLATO: Zlato je uchovatel hodnoty a pojistka proti černým scénářům ( státní bankrot, měnová reforma, zhroucení finančního systému ). Zlato je uznávaným univerzálním platidlem ve všech 194 zemích světa.  Zlato je možné kdykoli směnit zpět na peníze.  Lehce lze ověřit jeho pravost. Jeho vlastnictví je anonymní. Zlato je velmi mobilní. 1kg zlata převyšuje hodnotu 1mil. Kč a vleze se do krabičky od cigaret.   V portfoliu investora má své zastoupení od 5% -  do 15% investičního majetku.  Investiční zlato je od DPH osvobozeno. Historicky nejvyšší cena 1920 USD (cca 42.000 Kč)  za unci zlata (31,1g) byla dosažena v roce 2012 v důsledku značného poklesu finančních trhů.  Zlato má smysl držet pouze v jeho fyzické podobě. Nákupem zlata se můžete dobře ochránit před inflací, zabezpečit se na budoucnost nebo bezpečně uchovat rodinný majetek pro příští generace. Vzhledem k situaci ve světě lze očekávat další růst jeho ceny. Nabízíme spoření do investičního zlata za aktuální ceny na Londýnské burze.

auta_ceny.jpg 

 

 graf_cena_zlata.png

8. Investujte do svého vzdělání a vzdělání svých dětí:

Přečtěte si  např. knihu Roberta T. Kiyosakiho  Bohatý táta, chudý táta  a další. Další doporučená literatura je v oddíle Rodinný rozpočet. 

Doporučuji tyto zásady investování:

Myslete dlouhodobě (portfolio je jako ovocný sad, až vyroste tak sklízíme pouze úrodu, nekácíme celé stromy) Jeden šlechtic na otázku jestli je bohatý odpověděl, že nikoli, že je pouze přechodný správce rodového majetku. Když máte v rodině nemovitosti, pole, les tak každá generace by z nich měla mít užitek a nikomu nepřísluší rodinný majetek prodávat nebo prohrát v kartách. 

Ujasněte si jaký vztah máte k riziku: než začnete investovat. Pokud neunesete přechodný pokles hodnoty vašeho podílového fondu, investujte do produktu s dopředu daným výnosem nebo do podílových fondů nemovitostních. Mají stabilní výnos okolo 2-3 %.

Potřebujete vědět na jak dlouho chcete investovat: čím kratší investiční horizont tím konzervativnější produkty vybírejte.

Diverzifikujte nedávejte všechny vajíčka do jednoho košíku.  (správně sestavené portfolio je 95% úspěchu, konkrétní fondy jen 5%)

diversifikace_graf.png 

 

Nesnažte se načasovat  trh (dobré načasování je dílem štěstěny) Čas je důležitější než správné načasování. Zkušení investoři vědí, že vhodné načasování nákupu a prodeje je jen iluze. Může se několikrát  povést, ale dlouhodobě nevychází snad nikomu.  Nikdo nemá věšteckou kouli. Existují jen časem prověřené zásady. Jedna z nich je KUP a DRŽ. Pokud jde o akcie, nejefektivnější je dlouhodobě je držet prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia. (akcie, dluhopisy, nemovitosti, alternativní investice.)

Nepanikařte (prodej v době  přechodného poklesu na kapitálovém  trhu je realizovaná ztráta) Vaši odolnost prověří především doby krize nebo jakékoliv větší tržní turbulence. Není to tak dávno (rok 2008/09), kdy se akciové trhy propadly o několik desítek procent. Na kapitálových trzích vládla panika, stres a chaos. V těchto okamžicích se projevuje právě ona silná psychická odolnost a disciplinovanost, kdy všichni ostatní panikaří a prodávají se ztrátou. Kdo toto ustojí, nebo dokonce v dobách paniky investuje, je odměněn tučnými zisky. Například americký akciový index od svého dna v roce 2009 až po letošní rok (tj. 8 let) vzrostl o více jak 300 procent.

US_graf_index_DJIA.jpg

 

Neinvestujte do toho, čemu nerozumíte:

Např. do bitcoinu, Forexu, robotů. Když si koupíte kryptoměnu musíte počkat, až se najde někdo kdo si ji koupí dráž než za kolik jste ji koupil vy. Taky u Forexu (měnových párů) musí někdo prodělat, aby vy jste mohli mít zisk. V těchto produktech vydělávají hlavně ti velcí hráči a nejlépe se mají ti, kteří si berou poplatky z vašich obchodů. Vždy se přesně zajímejte o to, do čeho plánujete své peníze vložit a jakým způsobem se vygeneruje  zisk u vaší investice.      

Než něco koupíte, podívejte se na cenu:

Je zajímavé, že to, co děláme běžně v obchodech při nákupu, je na burze považováno za zbytečnost. Mnoho lidí pročítá  slevové letáky a kupuje jen to, co se „opravdu vyplatí“. Když se ale rozhodují poslat poměrně vysokou částku na akciový trh, o cenu svých favoritů se vůbec nezajímají. Podívat se na vývoj ceny akcie v posledních letech není nic složitého, a přesto to málokdo udělá. Mělo by vás např.  u podílových fondů  zajímat  P/E, P/B, vnitřní nákladovost fondu TER a další ukazatele.  

Investujte do takových produktů, které jsou pod dohledem a regulací ČNB:

Dohled nad investiční společností je prováděn přes depozitní banku. Majetek investiční společnosti je tak zcela oddělen od peněz klientů. Depozitní banky má povinnost nákupní pokyn, který by nebyl v souladu s kapitálovým trhem hlásit ČNB.

schema_cnb_klient.png 

 

S tím vším vám umíme poradit. Obraťte se na nás. Ctíme základní prověřené principy investování a o klienty pečujeme dlouhodobě. S klientů se stávají přátele a z přátel klienti.

Základním úkolem investování je dlouhodobě ochránit kupní sílu naspořených peněz, nikoliv rychle zbohatnout!!

Neviditelnou bariéru, která stojí mezi Čechy a investicemi se stále nedaří úplně zbourat, byť majetek Čechů v investicích se ročně zvyšuje o 40 miliard korun. Realita přitom není taková, že by nebylo kdy brát, – v Česku se za rok prosází skoro 400 miliard korun.

uspory_domacnosti_zmena_struktury.jpg 

 

Slovníček základních investičních pojmů.

Akcie - majetkový cenný papír. Představuje vlastnický podíl na akciové společnosti a související práva (především hlasování na valné hromadě a podíl na zisku formou dividendy).

Asociace na finančním trhu - kromě zákonné regulace působí na finančním trhu v ČR řada subjektů, které se věnují samoregulaci odvětví, osvětě a vzdělávání, lobbingu a podobně. Mezi ně patří hlavně:

AFIZ - Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

AKAT - Asociace pro kapitálový trh - sdružuje investiční společnosti a správce aktiv

APF - Asociace penzijních fondů

ČAP - Česká asociace pojišťoven

€FPA ČR – odnož European Financial Planning Association. Asociace vydává prestižní certifikát pro finanční poradce €FA™.

Burza - organizovaný trh cenných papírů (respektive instituce, která tento trh provozuje). Na burze se obchodují, akcie, dluhopisy, finanční deriváty apod. Burza umožňuje firmám získat kapitál od investorů a investorům nakupovat a prodávat cenné papíry na likvidním trhu za férovou cenu.

Časová hodnota peněz - jeden z nejzákladnějších principů financí. Vyjadřuje fakt, že koruně získané dnes přikládáme větší hodnotu, než koruně obdržené v budoucnosti. Z toho vyplývá existence úroku - abychom se vzdali koruny dnes, požadujeme v budoucnosti korunu plus úrok.

Současná hodnota označuje budoucí peněžní příjmy diskontované úrokovou mírou. Jinak řečeno, kolik jsme při určité úrokové míře ochotní zaplatit dnes za určitou sumu v budoucnosti. Koruna za rok má při úrokové sazbě 5% současnou hodnotu 1/1,05 = 95 haléřů.

Časová struktura úrokových sazeb - výnosová křivka ilustruje fakt, že s delším časem roste míra nejistoty - půjčit někomu peníze na týden vnímáme jako méně rizikové než na 10 let. S rostoucím časovým horizontem proto roste požadovaná úroková sazba (říkáme, že roste riziková prémie). Desetiletý státní dluhopis má za obvyklých okolností vyšší kuponovou sazbu než dluhopis se splatností za pět let, a ten zase vyšší než dluhopis jednoletý.

Česká národní banka - centrální banka ČR. Vydává zákonné platidlo (mince a bankovky), provozuje systémy pro vypořádání bezhotovostních plateb, dohlíží na fungování komerčních bank. Provádí tzv. měnovou politiku - ovlivňuje objem úvěrů, který komerční banky poskytnou a tím i hospodářskou aktivitu, inflaci, kurz koruny aj.

Základním nástrojem jsou úrokové sazby - sazby ČNB mají přímý vliv na sazby komerčních bank, tedy i na úrokové sazby podnikatelských úvěrů, hypoték, spořicích účtů a podobně. ČNB také vykonává dohled nad celým finančním trhem v ČR.

Diskontní úroková sazba - úroková sazba, kterou diskontujeme (odúročíme) budoucí peněžní toky, abychom získali jejich současnou hodnotu - viz časová hodnota peněz.

Diverzifikace - rozložení investičního portfolia do více nástrojů s cílem snížit riziko. Základním principem diverzifikace je použití cenných papírů, jejich ceny se vyvíjejí vzájemně nezávisle. Například akcií z různých odvětví nebo zemí. Nebo použitím různých typů investic, které se chovají odlišně - akcií, dluhopisů, nemovitostí, komodit atd.

Neplatí nutně přímá úměra mezi počtem akcií v portfoliu a kvalitou diverzifikace. Portfolio s 10 akciemi má nižší riziko než 1 akcie, ale portfolio s 1000 akciemi nemá významně nižší riziko než to se 100 akciemi.

Dluhopis - dluhový cenný papír. Představuje závazek dlužníka (emitenta dluhopisu) splatit vypůjčenou částku a úroky. Úroková sazba se označuje jako kuponová sazba. Kuponová sazba může být pevně daná, nebo variabilní.

Evropský pas - zásada, že otevřený podílový fond, resp. investiční společnost s licencí v jedné zemi EU smí bez velkých překážek podnikat v celé EU. Cílem je zvýšit konkurenci v oboru kolektivního investování. Českým klientům jsou tak k dispozici fondy registrované v Lucembursku, Irsku, Německu, Rakousku atd. atd.

Index - číslo, které popisuje vývoj určité množiny hodnot v čase. Burzovní indexy se sestavují z cen akcií a vyjadřují pohyb celého trhu, například index PX zastupuje všechny hlavní české akcie. Index spotřebitelských cen zase měří vývoj ceny koše zboží a služeb, které kupuje průměrný spotřebitel.

Inflace - jako inflace se označuje trvalý a všeobecný růst cen v ekonomice, který snižuje kupní sílu peněz. To znamená, že poškozuje všechny lidi s pevně daným příjmem. Měřítkem inflace je index spotřebitelských cen. Dlouhodobou příčinou cenové inflace je inflace neboli nafukování objemu peněz v ekonomice.

Kapitálový trh - trh, na kterém se setkávají investoři, kteří chtějí zhodnotit svoje volné peníze, a emitenti cenných papírů, kteří naopak volné zdroje poptávají. To znamená firemní akcie a dluhopisy, státní dluhopisy a mnoho dalších druhů cenných papírů. Jednou z institucí kapitálového trhu je burza. Pojem peněžní trh označuje jednu část kapitálového trhu, konkrétně obchody s cennými papíry s krátkou dobou splatnosti (do 1 roku).

Likvidita - vyjadřuje, jak snadno lze investici směnit za peníze. Čím likvidnější aktivum (resp. trh, na kterém se obchoduje), tím rychleji a s menšími náklady jej lze prodat. Nejlikvidnější jsou z podstaty věci hotové peníze, velmi likvidní jsou například kvalitní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. Naopak velmi málo likvidní jsou nemovitosti, šperky a drahé kameny, umělecká díla a podobně.

Portfolio - investiční portfolio je soubor cenných papírů, například akcií nebo podílových fondů, které má nakoupeny konkrétní investor. Správné portfolio je sestaveno podle určitých pravidel, především s ohledem na diverzifikaci.

V přeneseném významu jako portfolio označujeme veškeré klientovy finanční produkty, případně nabídku (produktové portfolio) společnosti.

PRIBOR - úroková sazba na českém mezibankovním trhu, jednoduše sazba, za kterou si průměrně jsou ochotny banky vzájemně krátkodobě půjčit. Přesněji sada sazeb na různě dlouhá období od 1 dne až po 1 rok (udává se vždy v % p.a.). Používá se často jako referenční sazba, od které se odvozuje úročení hypoték či jiných půjček s plovoucím úrokem – včetně dluhopisů. K PRIBORu (měsíčnímu, 6M nebo ročnímu) je vždy přičtena příslušná marže.

Riziko - stručně řečeno možnost, že investice nedosáhne požadované míry výnosu. Nejčastěji se jako měřítko rizika u investic udává historická volatilita (česky kolísavost), měřená směrodatnou odchylkou výnosů. Čím větší je volatilita, tím větší je pravděpodobnost ztráty. Kolísání cen představuje tzv. tržní riziko, ale rozlišujeme i jiné druhy rizika - například kreditní neboli úvěrové riziko představuje možnost nesplácení dlužné částky.